АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ

art_idea

FC

projectmakedonia

Предишен сайт
Банер
Сигнали и жалби
Кой е на линия
В момента има 16 посетителя в сайта
Банер
Банер
Банер

Начална страница

saniranepzНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТЪР

PostHeaderIcon Пазарджик за вас

pz_za_vas

PostHeaderIcon Актуално

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство, относно Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Мярка 4.1 ...
 
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик
 
Покана за участие в публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.
 
Списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004
 
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”
 

PostHeaderIcon Новини

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство, относно Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Мярка 4.1 ...
 
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик
 
Покана за участие в публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.
 
Списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004
 
Конференция по проект „Приятелство“ на СНЦ „Ресурсен център за европейско сътрудничество“
 
Конференция по проект „Работилница за детски мечти“ на СНЦ „Ресурсен център за европейско сътрудничество“
 
Проект за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“
 
Покана за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“
 
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”
 
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

wifipzmappz1telephone654razpisanie

1_kulturen_afish_linkPostHeaderIcon Предстоящо

Проект за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.002-0083 „Приятелство“
 
Покана за конференция – представяне на проект № BG05M2OP001-3.001-0115 „Работилница за детски мечти“
 
13.01.2015 г. /сряда/
 
13.01.2015 г. /вторник/
13.01.2015 г. /вторник/
Кметска зала
11.00 часа
 
06.01.2015 г. /вторник/
 

PostHeaderIcon Община Пазарджик

Приемни дни

Достъп до обществена информация

Закон за управление на етажната собственост

 

PostHeaderIcon Финансиране от ЕС

Банер
Банер

baner_prof_kompetentnoist_administracia

paln2020

Разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 година


pz_razvitie_1copy

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

fiesta_baner