АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ

art_idea

FC

projectmakedonia

Предишен сайт
Banner
Сигнали и жалби
Посетители
We have 52 guests online
Banner
Banner
Banner

Начална страница

saniranepzНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТЪР

PostHeaderIcon Пазарджик за вас

pz_za_vas

PostHeaderIcon Актуално

Предложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.
There are no translations available.

 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.
There are no translations available.

 
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.
There are no translations available.

 
КОНКУРС ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АПАРТАМЕНТА НА ХУДОЖНИКА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ В СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
There are no translations available.

 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик
There are no translations available.

 

PostHeaderIcon Новини

Предложение относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.
 
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
КОНКУРС ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АПАРТАМЕНТА НА ХУДОЖНИКА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ В СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
 
Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
 
Протокол от проведен конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност началник отдел на отдел “Кадастър, регулация и вертикално планиране” към дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.
 
Покана за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

wifipzmappz1telephone654razpisanie

1_kulturen_afish_linkPostHeaderIcon Предстоящо

13.01.2015 г. /сряда/
There are no translations available.

 
13.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

13.01.2015 г. /вторник/
Кметска зала
11.00 часа
 
06.01.2015 г. /вторник/
There are no translations available.

 
30.12.2014 г. /вторник/
There are no translations available.

30.12.2014 г. /вторник/ 
 На 30.12.2014 г. касите на Община Пазарджик в Центровете за обслужване на граждани и в отдел „Местни данъци и такси” ще работят с клиенти до 12,00 часа
 
22.12.2014 г. /понеделник/
There are no translations available.

22.12.2014 г. /понеделник/
ДКТ „Константин Величков“
18.00 часа
 

PostHeaderIcon Община Пазарджик

There are no translations available.

Приемни дни

Достъп до обществена информация

Закон за управление на етажната собственост

 

PostHeaderIcon Финансиране от ЕС

Banner
Banner

baner_prof_kompetentnoist_administracia

paln2020

Разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 година


pz_razvitie_1copy

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

fiesta_baner