projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1125, ПАЗАРДЖИК – ГЛАВИНИЦА - АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО - ЦРЪНЧА /ІІІ - 3706/”

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1125, ПАЗАРДЖИК – ГЛАВИНИЦА - АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО - ЦРЪНЧА /ІІІ - 3706/”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1125, ПАЗАРДЖИК – ГЛАВИНИЦА - АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО - ЦРЪНЧА /ІІІ - 3706/”

Документация rar-2_32

Образци rar-2_32