projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Спортни и детски площадки на терен на ул. „Ангел Кънчев”, гр. Пазарджик”

PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Спортни и детски площадки на терен на ул. „Ангел Кънчев”, гр. Пазарджик”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Спортни и детски площадки на терен на ул. Ангел Кънчев”, гр. Пазарджик”