projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2014 г.”

PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2014 г.”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2014 г.”