projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9023837 на 12.12.2013г.