projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на ученици до 16 – годишна възраст със специализиран транспорт”

PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на ученици до 16 – годишна възраст със специализиран транспорт”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на ученици до 16 – годишна възраст със специализиран транспорт”