projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №409/25.02.2014 г. относно формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

PostHeaderIconЗаповед №409/25.02.2014 г. относно формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

formula_1.1
formula_1.2
formula_1.3