projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка”

PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка”

 Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9026649 на 07.03.2014г.