projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ТРОТОАРИ ОТ ЦВЕТЕН БЕТОН В КВ.138, ГР. ПАЗАРДЖИК”

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ТРОТОАРИ ОТ ЦВЕТЕН БЕТОН В КВ.138, ГР. ПАЗАРДЖИК”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ТРОТОАРИ ОТ ЦВЕТЕН БЕТОН В КВ.138, ГР. ПАЗАРДЖИК”