projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане на Средношколското общежитие“

PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане на Средношколското общежитие“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане на Средношколското общежитие“