projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №781/07.04.2014 г. относно жалба вх.№44-Р-254/11.11.2013г. от Радко Тошев Ризов и извършена проверка на място и по документи от служители на община Пазарджик и съставен констативен акт №10/26.02.2014г.

PostHeaderIconЗаповед №781/07.04.2014 г. относно жалба вх.№44-Р-254/11.11.2013г. от Радко Тошев Ризов и извършена проверка на място и по документи от служители на община Пазарджик и съставен констативен акт №10/26.02.2014г.

zapoved_781-07.04.2014_1
zapoved_781-07.04.2014_2