projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОФОРМЯНЕ НА ПАРКО-МЕСТА И АВТОМОБИЛНИ ПОДХОДИ В ГР.ПАЗАРДЖИК”

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОФОРМЯНЕ НА ПАРКО-МЕСТА И АВТОМОБИЛНИ ПОДХОДИ В ГР.ПАЗАРДЖИК”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОФОРМЯНЕ НА ПАРКО-МЕСТА И АВТОМОБИЛНИ ПОДХОДИ В ГР.ПАЗАРДЖИК