projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗЕМНИ РАБОТИ С ЦЕЛ ОТВОДНЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗЕМНИ РАБОТИ С ЦЕЛ ОТВОДНЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗЕМНИ РАБОТИ С ЦЕЛ ОТВОДНЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”