projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1138, /І-8/ АЗАРДЖИК – ОГНЯНОВО – ХАДЖИЕВО – ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПАЗАРДЖИК - СТАМБОЛИЙСКИ) - /PDV1325/”

PostHeaderIconОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1138, /І-8/ АЗАРДЖИК – ОГНЯНОВО – ХАДЖИЕВО – ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПАЗАРДЖИК - СТАМБОЛИЙСКИ) - /PDV1325/”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1138, /І-8/ АЗАРДЖИК – ОГНЯНОВО – ХАДЖИЕВО – ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПАЗАРДЖИК - СТАМБОЛИЙСКИ) - /PDV1325/”