projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ, ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СРР

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ, ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СРР

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ, ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СРР ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ОБЕКТИ”