projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ”

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ”