projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Логистични дейности при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик”

PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Логистични дейности при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Логистични дейности при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик”