projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „ШАНС”

PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „ШАНС”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „ШАНС”