projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 2041/06.08.2014г. относно изменение на заповед № 1818/09.07.1014г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

PostHeaderIconЗаповед № 2041/06.08.2014г. относно изменение на заповед № 1818/09.07.1014г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственостЗаповед № 2041/06.08.2014г.