projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №2966/05.11.2014 г. относно нарастващия брой излезли от употреба моторни превозни средства в гр.Пазарджик - изоставени от собствениците им.

PostHeaderIconЗаповед №2966/05.11.2014 г. относно нарастващия брой излезли от употреба моторни превозни средства в гр.Пазарджик - изоставени от собствениците им.