projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №360/18.02.2015 г. относно утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детските градини

PostHeaderIconЗаповед №360/18.02.2015 г. относно утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детските градини