projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №487/10.03.2015 г. относно утвърждаване бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2015 година

PostHeaderIconЗаповед №487/10.03.2015 г. относно утвърждаване бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2015 година