projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №754/14.05.2015 г. относно премахване част от сграда находяща се в УПИ Х-36. квартал 455 по плана на гр.Пазарджик.

PostHeaderIconЗаповед №754/14.05.2015 г. относно премахване част от сграда находяща се в УПИ Х-36. квартал 455 по плана на гр.Пазарджик.