projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 900/05.05.2015 относно премахване на монтиран павилион пред УПИ VI - 918 за търговия в кв.415с по плана на гр.Пазарджик

PostHeaderIconЗаповед № 900/05.05.2015 относно премахване на монтиран павилион пред УПИ VI - 918 за търговия в кв.415с по плана на гр.Пазарджик