projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №1337/18.06.2015 г. относно премахване "Кабина за продажба на периодичен печат", находяща се върху тротоара при кръстовището на улиците "Васил Левски" и "Никола Ръжанков".

PostHeaderIconЗаповед №1337/18.06.2015 г. относно премахване "Кабина за продажба на периодичен печат", находяща се върху тротоара при кръстовището на улиците "Васил Левски" и "Никола Ръжанков".