projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №1768/03.08.2015 г. относно спиране на строеж: "Масивна едноетажна пристройка със стълбище, към двуетажна жилищна сграда", находяща се в УПИ VII-общ., кв.36в по пана на с. Ивайло.

PostHeaderIconЗаповед №1768/03.08.2015 г. относно спиране на строеж: "Масивна едноетажна пристройка със стълбище, към двуетажна жилищна сграда", находяща се в УПИ VII-общ., кв.36в по пана на с. Ивайло.