projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Съобщение във връзка със заповед №55/11.01.2016 г. относно незаконен строеж: "Дървен навес", попадащ в УПИ VII- общ. в кв.36в по плана на с.Ивайло.

PostHeaderIconСъобщение във връзка със заповед №55/11.01.2016 г. относно незаконен строеж: "Дървен навес", попадащ в УПИ VII- общ. в кв.36в по плана на с.Ивайло.