projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №502/25.02.2016 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016 година.

PostHeaderIconЗаповед №502/25.02.2016 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016 година.