projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №503/25.02.2016 г. относно утвърждаване формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини.

PostHeaderIconЗаповед №503/25.02.2016 г. относно утвърждаване формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини.