projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №1090/16.05.2016 г. относно класиране на изпълнител на процедура с предмет и обект: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост и почистване на площта с цел ползване на имота като селскостопанска територия ...

PostHeaderIconЗаповед №1090/16.05.2016 г. относно класиране на изпълнител на процедура с предмет и обект: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост и почистване на площта с цел ползване на имота като селскостопанска територия ...

zapoved-1090_16.05.2016