projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 2134/17,10,2011 г. относно изменение на устройствения правилник на общинска администрация Пазарджик.

PostHeaderIconЗаповед № 2134/17,10,2011 г. относно изменение на устройствения правилник на общинска администрация Пазарджик.