projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №487/21.02.2017 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегираните бюджети за 2017 година

PostHeaderIconЗаповед №487/21.02.2017 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегираните бюджети за 2017 година