projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на офертите постъпили за участие в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строи....

PostHeaderIconПокана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на офертите постъпили за участие в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строи....

Покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на офертите постъпили за участие в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строителен надзор по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, по Проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”