projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №2017/24.08.2012 г. относно място за обявяване на избирателните списъци в кметство Ивайло

PostHeaderIconЗаповед №2017/24.08.2012 г. относно място за обявяване на избирателните списъци в кметство Ивайло

Zapoved2017_240812