projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на офис обзавеждане на Областен информационен център - Пазарджик”

PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на офис обзавеждане на Областен информационен център - Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на офис обзавеждане на Областен информационен център - Пазарджик”

Документация

Образци