projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на Евродизел за отопление за нуждите ЦДГ "Веселка" с. Ивайло, град Пазарджик"

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на Евродизел за отопление за нуждите ЦДГ "Веселка" с. Ивайло, град Пазарджик"

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

"Доставка на Евродизел за отопление за нуждите ЦДГ "Веселка" с. Ивайло, град Пазарджик"

Покана

Документация

Образци

Правила