projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на гр. Пазарджик“

PostHeaderIconОбществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на гр. Пазарджик“


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на гр. Пазарджик“

Документация

Образци