projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Внедряване на софтуер за администриране събирането на местни данъци и такси, в това число миграция на данни от съществуващия продукт и обучение на служители за работа със софтуера”.

PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Внедряване на софтуер за администриране събирането на местни данъци и такси, в това число миграция на данни от съществуващия продукт и обучение на служители за работа със софтуера”.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9008911 на 20.11.2012г.

Документация

Публична покана

Образци