projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазаржик през 2013 г.”

PostHeaderIconОбществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазаржик през 2013 г.”

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазаржик през 2013 г.”