projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9011174 на 16.01.2013г.

Документация

Образци