projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по нова автобусна линия от общинската транспортна схема с маршрут град Пазарджик - село Тополи дол и нови курсове

PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по нова автобусна линия от общинската транспортна схема с маршрут град Пазарджик - село Тополи дол и нови курсове

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по нова автобусна линия от общинската транспортна схема с маршрут град Пазарджик - село Тополи дол и нови курсове по съществуващи линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми в община Пазарджик”