projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”

PostHeaderIconОбществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”

Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”