projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”

PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”