projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Пазарджик”

PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Пазарджик”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Пазарджик”

Документация

Образци