projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

Процедурата е затворена - 28.06.2013