projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ УЛИЦА ОТ О.Т. 1027Б ДО О.Т.1325Ж, КВ. 417А ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК””

PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ УЛИЦА ОТ О.Т. 1027Б ДО О.Т.1325Ж, КВ. 417А ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК””

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ УЛИЦА ОТ О.Т. 1027Б ДО О.Т.1325Ж, КВ. 417А ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК””

Документация

Образци