projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед №503/25.02.2016 г. относно утвърждаване формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №502/25.02.2016 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016 година.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №467/18.02.2016 г. относно определяне зона за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на открито - търговски колички и стелажи с площ 2 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение във връзка със заповед №56/11.01.2016 г. относно незаконен строеж: "Дървен навес", попадащ в УПИ VII- общ. в кв.36в по плана на с.Ивайло.

Продължение...

 
Още статии...