projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Съобщение във връзка със заповед №55/11.01.2016 г. относно незаконен строеж: "Дървен навес", попадащ в УПИ VII- общ. в кв.36в по плана на с.Ивайло.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение във връзка със заповед №54/11.01.2016 г. относно незаконен строеж: "Дървен навес", попадащ в УПИ VII- общ. в кв.36в по плана на с.Ивайло.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №242/28.01.2016 г. относно определяне зона за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на открито - търговски колички и стелажи с площ 2 кв.м. за периода 03.02.2016 г. - 03.03.2016 г. за продажба на мартеници и картички.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №2396/30.10.2015 г. относно определяне границите за сметоизвозване в община Пазарджик

Продължение...

 
Още статии...