projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници, с цел осигуряването на нормален обществен ред и спокойствие за гражданите на община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед относно необходимостта от почистването на тротоари, плочници и междублокови пространства и поддържането на територията на общината при зимни условия, и с цел осигуряването на нормален обществен ред и спокойствие за гражданите на община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №2655/26.11.2015 г. относно зона за разполагане на преместваеми съоръжения за периода 01.12.2015 г. до 10.01.2016 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед № 2634 от 23.11.2015 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с пл. № 1530, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92 между квартали 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 604 кв.м.

Продължение...

 
Още статии...