projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед № 2633 от 23.11.2015 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с пл. № 1286, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92 между квартали 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 124 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед № 2632 от 23.11.2015 г. носно отчуждаване част от поземлен имот с пл. № 1529, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92 между квартали 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 560 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №1769/03.08.2015 г. относно премахване незаконен строеж: "Масивна едноетажна пристройка със стълбище, към двуетажна жилищна сграда", находяща се в УПИ VII-общ., кв.36в по пана на с. Ивайло.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Заповед №1768/03.08.2015 г. относно спиране на строеж: "Масивна едноетажна пристройка със стълбище, към двуетажна жилищна сграда", находяща се в УПИ VII-общ., кв.36в по пана на с. Ивайло.

Продължение...

 
Още статии...